ناموجود
میز تلویزیون جوتی Jutty مدل A120-BR یک میز دو طبقه به رنگ قهوه‌ای تیره است. این مدل دارای ابعاد 120*40*50 می‌باشد و دارای دو طبقه و یک کشو است و درطبقه‌ی بالا نیز جای مناسب برای قرار دادن کنسول یا هر وسیله‌ی جانبی دیگری در نظر گرفته شده است.
این محصول برای تلویزیون های 32 تا 49 اینچ مناسب است.
ناموجود
میز تلویزیون جوتی Jutty مدل U200-CR از بزرگترین میزهای این برند است که تولید شده است.
این مدل سفید رنگ است و دارای ابعاد 200*40*50 می‌باشد و دارای دو طبقه و چهار کشو است که در سمت چپ و راست قرار دارند و در وسط نیز جای مناسب برای قرار دادن کنسول یا هر وسیله‌ی جانبی دیگری در نظر گرفته شده است.
این محصول برای تلویزیون های 55 تا 82 اینچ مناسب است.
ناموجود
میز تلویزیون جوتی Jutty مدل J160S از نوع پایه دار با کشو‌های مگنتی است که رنگ قهوه‌ای تیره دارد. ابعاد این میز 160*40*50 می‌باشد. این مدل دارای سه کشو است که یک کشوی بزرگ در سمت راست و دو کشوی بزرگ در سمت چپ است. در بالای کشوی بزرگ دو فضای خالی برای قرار دادن لوازم جانبی در نظر گرفته شده است.
این محصول برای تلویزیون‌های 49 تا 65 اینچ مناسب می‌باشد.
ناموجود
میز تلویزیون جوتی Jutty مدل Z160-S از نوع دو تکه با کشو‌های مگنتی است که رنگ قهوه‌ای تیره دارد. ابعاد این میز 160*40*50 می‌باشد. این مدل دارای دو کشوی بزرگ است که در پایین میز قرار داده شده است.
این محصول برای تلویزیون‌های 49 تا 65 اینچ مناسب می‌باشد.
ناموجود
میز تلویزیون جوتی Jutty مدل U180-CR از بزرگترین میزهای این برند است که تولید شده است.
این مدل سفید رنگ است و دارای ابعاد 180*40*50 می‌باشد و دارای دو طبقه و چهار کشو است که در سمت چپ و راست قرار دارند و در وسط نیز جای مناسب برای قرار دادن کنسول یا هر وسیله‌ی جانبی دیگری در نظر گرفته شده است.
این محصول برای تلویزیون های 55 تا 75 اینچ مناسب است.
ناموجود
میز تلویزیون جوتی Jutty مدل J180-OR یک میز دو طبقه به رنگ قهوه‌ای است. این مدل دارای ابعاد 180*40*50 می‌باشد و دارای دو طبقه و پنج کشو است و درطبقه‌ی بالا نیز جای مناسب برای قرار دادن کنسول یا هر وسیله‌ی جانبی دیگری در نظر گرفته شده است.
این محصول برای تلویزیون های 50 تا 75 اینچ مناسب است.
ناموجود
میز تلویزیون جوتی Jutty مدل J160-TEAK از نوع پایه دار با کشو‌های مگنتی است که رنگ قهوه‌ای دارد. ابعاد این میز 160*40*50 می‌باشد. این مدل دارای سه کشو است که یک کشوی بزرگ در سمت راست و دو کشوی بزرگ در سمت چپ است. در بالای کشوی بزرگ دو فضای خالی برای قرار دادن لوازم جانبی در نظر گرفته شده است.
این محصول برای تلویزیون‌های 49 تا 65 اینچ مناسب می‌باشد.
ناموجود
میز تلویزیون جوتی Jutty مدل J160-OR یک میز دو طبقه به رنگ قهوه‌ای است. این مدل دارای ابعاد 160*40*50 می‌باشد و دارای دو طبقه و پنج کشو است و درطبقه‌ی بالا نیز جای مناسب برای قرار دادن کنسول یا هر وسیله‌ی جانبی دیگری در نظر گرفته شده است.
این محصول برای تلویزیون های 49 تا 65 اینچ مناسب است.
ناموجود
میز تلویزیون جوتی Jutty مدل J140-TEAK از نوع پایه دار با کشو‌های مگنتی است که رنگ قهوه‌ای روشن دارد. ابعاد این میز 140*40*50 می‌باشد. این مدل دارای سه کشو است که یک کشوی بزرگ در سمت راست و دو کشوی بزرگ در سمت چپ است. در بالای کشوی بزرگ دو فضای خالی برای قرار دادن لوازم جانبی در نظر گرفته شده است.
این محصول برای تلویزیون‌های 40 تا 55 اینچ مناسب می‌باشد.